Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Jak złożyć ofertę?

Procesy zakupowe ORLEN Upstream prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy ORLEN o nazwie CONNECT.

System CONNECT zapewnia oferentom systematyczną i przejrzystą informację o postępowaniach zakupowych ORLEN Upstream oraz ułatwia składanie ofert i skraca czas ich realizacji.

Aby rozpocząć pracę z platformą CONNECT, należy zarejestrować się na stronie: https://connect.orlen.pl.

Po samodzielnym oznaczeniu przez oferenta kategorii związanych z profilem jego produktów i usług, uzyskuje on dostęp do automatycznie profilowanych i przesyłanych informacji o uruchomionych postępowaniach zakupowych. Oferty można składać jedynie w formie elektronicznej (z całkowitym wyeliminowaniem wersji papierowej).

Szczegółowe informacje dotyczące działania i korzystania z systemu znajdują się na stronie https://connect.orlen.pl. Zapraszamy do rejestracji!

Faktury

Faktury w formie papierowej prosimy wysyłać listem poleconym na adres:

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 39

09-400 Płock

Wszystkich z Państwa, którzy mają możliwość generowania faktur elektronicznych, zachęcamy do zawarcia ze spółką ORLEN Upstream porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Umożliwia ono całkowite wyeliminowanie papierowej formy dokumentu. Po zawarciu porozumienia prosimy kierować dokumenty na adres e-mail: efaktura.upst@orlen.pl z dopiskiem „faktura”.

 
 

Marki Grupy ORLEN