Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ogłoszenie o badaniu rynku

09-04-2024  

ORLEN Upstream Sp. z o. o zaprasza do uczestnictwa w badaniu rynku na wykonanie akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 2D-3D Bysław oraz reprocessingu i interpretacji danych Bysław- Polskie Łąki 3D.

Załącznikami do dialogu są:

  1. ​Specyfikacja Techniczna,
  2. Kosztorys,
  3. Harmonogram,
  4. Umowa o poufności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz otrzymania załączników do zapytania o cenę niezbędne jest wypełnienie, podpisanie oraz odesłanie do Zamawiającego umowy o poufności będącej jednym z załączników do badania rynku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

RFI_akwizycja_Bysław.pdf RFI_akwizycja_Bysław.pdf
Załącznik nr 4 do RFI - Wzór umowy o zachowaniu poufności.doc Załącznik nr 4 do RFI - Wzór umowy o zachowaniu poufności.doc

​​​

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN