Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi geofizyki wiertniczej w otworach
Temat „Usługi geofizyki wiertniczej w otworach” Pobierz
Data ogłoszenia: 14.08.2020  
Termin skł. ofert: 31.08.2020  
​Typ: Dialog techniczny
​Treść ORLEN Upstream Sp. z o.o., zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym którego przedmiotem będzie weryfikacja potrzeby udzielenia zamówienia w przedmiocie Usług geofizyki wiertniczej w otworach.
Specyfikacja:
Ogłoszenie o dialogu Technicznym nr 1/2020
Załącznik nr 1: Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
Załącznik nr 2: Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 3: Kosztorys Prac
Załącznik nr 4 : Wzór Umowy
Załącznik nr 5: Regulamin Przeprowadzania Dialogu Technicznego
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN