Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
HSSE
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem, higieną pracy oraz ochroną środowiska jest dla ORLEN Upstream najwyższym priorytetem.
 
Wszystkie operacje prowadzimy w odniesieniu do wdrożonego przez nas systemu HSSE (Health, Safety, Security and Environment), odpowiadającego za dobre praktyki i procedury postępowania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i środowiskiem. Szczególny nacisk kładziemy na monitoring prewencyjny i minimalizację oddziaływania naszych prac na środowisko naturalne, jednocześnie zapewniając maksymalny komfort i bezpieczeństwo pracowników.
 
Ideą wprowadzonego przez nas systemu HSSE jest również pełne i udokumentowane zaangażowanie każdego pracownika w rzeczywiste działania na rzecz bezpieczeństwa pracy. W szczególności podjęto działania polegające m.in. na opracowaniu i zapoznaniu zespołu z polityką oraz celami w zakresie BHP, zapewnieniu właściwych szkoleń oraz motywowaniu personelu do bezpiecznej i higienicznej pracy.
 
System HSSE jest dla pracowników ORLEN Upstream i ich podwykonawców podstawą sprawnego i zorganizowanego komunikowania się w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożone zasady dają możliwość oceny ryzyka i opracowania zasad reagowania na wypadki, a także  zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych.
 
 

Marki Grupy ORLEN