Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ZSZ
W 2023 roku Spółka ORLEN Upstream w wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego uzyskała potwierdzenie skutecznego funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie „Nadzoru oraz realizacji projektów poszukiwań i wydobycia węglowodorów". Dzięki efektywnemu zarządzaniu, wszelkie działania wykonywane są na najwyższym poziomie merytorycznym, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa. Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania przyczynia się do dynamicznego rozwoju oraz do wzmacniania pozycji Spółki na rynku polskim oraz zagranicą​
 
 
 
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015
 
Ponadto funkcjonowanie w ramach Systemu Zarządzania Jakością, wdrożonego w oparciu o międzynarodowy standard ISO 9001:2015 ma na celu zagwarantowanie, iż podejmowane przez ORLEN Upstream działania związane z realizacją projektów w obszarze poszukiwań, rozpoznawania i wydobycia węglowodorów spełniają wszystkie obowiązujące w branży wymagania. Katalog wewnętrznych polityk i procedur oraz zaangażowany i kompetentny Zespół pracowników tworzą stabilne podstawy, dzięki którym Spółka wspiera PKN ORLEN w realizacji strategii rozwoju. Wdrożony System Zarządzania Jakością pozwala na ciągły rozwój organizacji, co pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zaangażowanych podmiotów.
 
 
 
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:2015
 
Jednocześnie ORLEN Upstream podchodzi ze szczególną starannością do analizy wpływu firmy na środowisko naturalne, a umiejętność systemowego zarządzania tym zagadnieniem wpływa na skuteczność działań, do realizacji których Spółka została powołana. Funkcjonowanie w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego wdrożonego w ORLEN Upstream wg normy ISO 14001:2015 pozwala na lepsze zrozumienie relacji między pracą Zespołu ORLEN Upstream a środowiskiem. Dzięki odpowiednim procedurom i narzędziom odpowiedzialnie korzystamy ze środowiska, którego elementem sami jesteśmy. Tego samego modelu postępowania wymagamy od naszych podwykonawców.
 
 
 
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45001:2018
 
Mając na uwadze charakter realizowanych działań Spółka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001:2018. Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w branży naftowo-gazowej (oil&gas), jak i potrzebę wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom społecznym, oraz ze względu na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla naszej organizacji.
 
 
 
NOWOCZESNE NARZĘDZIA ANALIZY PROJEKTÓW
 
Spółka ORLEN Upstream została wyposażona w najnowszej generacji narzędzia informatyczne i analityczne do kompleksowej oceny projektów, obejmujące aspekty techniczne i ekonomiczno-finansowe. Nowoczesne narzędzia analizy projektów pozwalają na zmniejszenie ryzyka w selekcji i prowadzeniu projektów. Ocena projektów, jak i ich realizacja, oparta jest o najlepsze standardy i praktyki stosowane w światowym przemyśle naftowym.
 
 
​​​​​​​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN