Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Badanie zaangażowania i satysfakcji

OU_HR_badanie_zaangazowania_i_satysfakcji.pngZależy nam na tym, aby tworzyć w ORLEN Upstream środowisko pracy przyjazne wszystkim członkom naszego zespołu. Dużą wagę przykładamy do tego, aby wsłuchiwać się w potrzeby i spostrzeżenia pracowników. Żeby zachęcić zespół do przekazywania informacji zwrotnej, prowadzimy cykliczne Badanie Zaangażowania i Satysfakcji Pracowników ORLEN Upstream, które realizowane jest zgodnie z przyjętymi w GK ORLEN standardami i rekomendacjami.

Badanie ma na celu zidentyfikowanie tych obszarów środowiska pracy, które w znacznym stopniu wpływają na zaangażowanie pracowników oraz wskazanie aspektów, które wymagają dalszego rozwoju lub wdrożenia nowych rozwiązań.

Badanie jest skierowane do wszystkich pracowników spółki ORLEN Upstream i jest realizowane poprzez kwestionariusz online. Jednym z głównych założeń badania jest zapewnienie komfortu pracownikom, którzy biorą w nim udział, dlatego też przebieg badania jest realizowany w oparciu o pełną dobrowolność i anonimowość przekazywanych informacji.

Informacja zwrotna, którą otrzymujemy od uczestników badania, pozwala na oszacowanie poziomu satysfakcji ze środowiska pracy oraz sprawdzeniu, na ile angażującym miejscem pracy jest ORLEN Upstream w danym momencie. 

  Badanie jest dla nas istotnym elementem świadomego kształtowania polityki personalnej, dopasowanej do strategii i etapu rozwoju spółki oraz odpowiadającej na potrzeby pracowników. Zebrane informacje pozwalają nam modyfikować poszczególne aspekty środowiska pracy zgodnie z potrzebami naszego zespołu oraz możliwościami spółki.

 
 

Marki Grupy ORLEN