Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

OU_HR_tydzien_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia.pngW Grupie ORLEN bezpieczeństwo pracowników traktowane jest priorytetowo. W związku z tym podejmowane są działania z zakresu doskonalenia bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa oparte  na edukacji pracowników i kontraktorów, a także rozwoju bezpieczeństwa behawioralnego.

Celem tych działań jest wypracowanie postawy współodpowiedzialności w trosce o bezpieczeństwo własne i innych zarówno w pracy, jak i poza nią m.in. poprzez popularyzowanie tematyki bezpieczeństwa w pracy, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie zasad równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym.

Jedną z realizowanych w Grupie ORLEN inicjatyw jest Koncernowy Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. ORLEN Upstream aktywnie uczestniczy w tym projekcie od 2014 roku, organizując w jego ramach m.in.:  

  • warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oparte na praktycznych ćwiczeniach;  
  • zajęcia paktyczne w zakresie wykorzystania sprzętu gaśniczego różnego typu;  
  • ćwiczenia z zakresu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych;  
  • szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem, przeprowadzone za pośrednictwem instruktorów ze Szkoły Bezpieczniej Jazdy RENAULT;  
  • szkolenie z zakresu zagrożeń podczas operacji wiertniczych.

 

Organizowany przez Spółkę Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, jako wydarzenie cykliczne, konsekwentnie i długofalowo buduje świadomość pracowników ORLEN Upstream w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

 

 


 


 

 
 

Marki Grupy ORLEN