Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

OU_HR_tydzien_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia.pngW Grupie ORLEN bezpieczeństwo pracowników traktowane jest priorytetowo. Aby budować świadomość na temat ochrony własnego zdrowia, nie tyko w pracy, ale również poza nią, angażujemy się w Koncernowy Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. ORLEN Upstream aktywnie uczestniczy w projekcie od 2014 roku.   


Pierwsza edycja tego wydarzenia była w ORLEN Upstream poświęcona bezpieczeństwu w podróży. Aż 80 % wszystkich delegacji w spółce odbywa się z wykorzystaniem służbowego auta. Dlatego uczestnikom szkolenia przypomniane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas tego rodzaju wyjazdów – począwszy od tego, jak być widocznym na drodze, poprzez odpowiednie wyposażenie samochodu, aż po właściwe zachowanie na stacji benzynowej i minimalizowanie ryzyka w miejscu docelowym. Każdy uczestnik spotkania otrzymał również przygotowaną specjalnie dla niego opaskę ICE Stripe – z wygrawerowanymi danymi osobowymi oraz numerami kontaktowymi do bliskich osób.


Z kolei w 2015 roku szkolenia w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia skoncentrowane były wokół poszerzania wiedzy pracowników i zachęcania ich do aktywnego udzielania pomocy poszkodowanym. Najwięcej emocji wzbudziło całodniowe szkolenie praktyczne w zakresie wykorzystania sprzętu gaśniczego różnego typu. Podzieleni na plutony i zastępy pracownicy mieli okazję rozwinąć bojówkę gaśniczą z wykorzystaniem hydrantów, a także samodzielnie ugasić palące się przedmioty. Na terenie biura ORLEN Upstream zasymulowano również cztery kryzysowe zdarzenia. Poszkodowane osoby pozorowały atak serca, epilepsję, porażenie prądem i zranienie wraz z oparzeniem. Schemat udzielania pomocy i prawidłowe działania zostały następnie omówione na szkoleniu podsumowującym, co przełożyło się na utrwalenie właściwych wzorców zachowań. W ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zespół ORLEN Upstream zapoznał się również z prezentacją „Stres w pracy – nie dziękuję”. W kolejnych dniach Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pracowników pt.: „Wiem co mnie chroni”, motywujący do omówienia z pociechami zagadnień związanych z bezpieczeństwem, a także akcję wolontariatu i konkurs dla szkół „Gdzie jest klucz do apteczki?”, w którym zwycięska placówka otrzymała praktyczny kurs z opatrywania ran i zestawy do udzielania pierwszej pomocy. W ramach działań z obszaru CSR wyłoniono placówkę dydaktyczną, sąsiadującą z wykonywanymi w tamtym czasie pracami wiertniczymi. Przedszkole w Pęclinie otrzymało w ten sposób szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w ramach akcji „Mały ratownik”.


Następna edycja wydarzenia, we wrześniu 2016 roku, dotyczyła potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, na które można być narażonym zarówno w przestrzeni biura, w czasie pracy, jak też na ulicy, czy w tłumie przechodniów. Profesjonalni instruktorzy, dawniej żołnierze GROM, omówili pożądane zachowania w razie zaistnienia tego rodzaju sytuacji. Zwrócili też uwagę słuchaczy na to, jakie zdarzenia czy nietypowe zachowania ludzi powinny wzbudzić podejrzenia. Druga część szkolenia miała charakter praktyczny i polegała na symulacji ataku terrorystycznego na biuro. Podczas tej – bardzo realistycznej – sytuacji pracownicy mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wcześniej wiedzy. W ramach promowania bezpieczeństwa najmłodszych podczas Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ORLEN Upstream włączył się również w akcję „Smok Mądragon daje radę”, realizowaną we współpracy z Komendą Główną Policji i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Projekt został opracowany przez psychologów i pedagogów z myślą, by w naturalny dla dzieci sposób – głównie przez zabawę, nauczyć je podstawowych zasad bezpieczeństwa. Projekt skierowany został do 1000 dzieci objętych nauczaniem początkowym w gminach, w których ORLEN Upstream realizował działania operacyjne. W ramach akcji przeprowadzone zostały lekcje z zakresu bezpieczeństwa dla najmłodszych. Partnerem i koordynatorem akcji było Stowarzyszenie „Laboratorium Troski”. 


Kolejna, czwarta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przebiegła we wrześniu 2017 roku pod znakiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla pracowników przygotowano szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem, które były prowadzone przez zespół instruktorów ze Szkoły Bezpieczniej Jazdy RENAULT. Zajęcia podzielone zostały na 3 poziomy zaawansowania, aby każdy – w zależności od tego, na ile pewnie czuje się za kierownicą – mógł jak najlepiej wykorzystać porady szkoleniowców. Cześć pracowników wzięła ponadto udział w praktycznym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Uczestnicy uczyli się m.in., jak przeprowadzać resuscytację, układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej, opatrywać rany i usztywniać złamania. W ramach aktywności promujących kulturę bezpieczeństwa w ORLEN Upstream, przeprowadzony został również konkurs na najlepszą innowację, dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w biurze i na terenie wiertni. Autorzy zwycięskich inicjatyw otrzymali wyjątkową nagrodę – przejazd po torze rajdowym wraz z kierowcą rajdowym, Kubą Przygońskim.


Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, jako wydar
zenie cykliczne i pogłębiające z każdym rokiem świadomość i wiedzę pracowników w zakresie bezpieczeństwa, kolejną edycję będzie miał we wrześniu 2018 roku. 


 

 
 

Marki Grupy ORLEN