Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt operacje

OU_HR_projekt_Operacje.pngChociaż większość zespołu ORLEN Upstream stanowią inżynierowie i eksperci z branży oil & gas, spółka nie mogłaby istnieć – a nasz zespół nie byłby kompletny – gdyby nie pracownicy z obszarów niezwiązanych ściśle z działalnością operacyjną spółki. Z myślą o pracownikach działów „nietechnicznych” powstał Projekt: Operacje.

W ramach tego przedsięwzięcia regularnie organizujemy wyjazdy dla grup pracowników biurowych na tereny naszych działań operacyjnych oraz prowadzimy specjalistyczne szkolenia wewnętrzne. Tego rodzaju inicjatywy dają osobom merytorycznie niezwiązanym z tematyką poszukiwań i wydobycia węglowodorów możliwość zapoznania się ze specyfiką prac sejsmicznych, wiertniczych czy eksploatacyjnych. Podczas każdego wyjazdu terenowego grupa uczestników ma swojego opiekuna merytorycznego spośród inżynierów ORLEN Upstream, który zapewnia zarówno wstęp merytoryczny, jak i towarzyszy grupie podczas wyjazdu.

Wymiana wiedzy w obrębie zespołu przebiega w naturalny sposób i spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu. Oprócz aspektu edukacyjnego, wyjazdy te mają dodatkową wartość – przyczyniają się do integracji pracowników z różnorodnych obszarów w organizacji.
 
 

Marki Grupy ORLEN